Bądźmy w kontakcie

Cukiernia Moja Bajka

  • ul. Klimzy 22
  • 41-503 Chorzów
  • T: 602 344 282
  • E: agata.nikiel@moja-bajka.pl

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Waszą prywatność otaczamy szczególnym szacunkiem i troską. W związku z powyższym przedstawiamy poniżej zasady, które stosujemy podczas przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawa i obowiązki z tym związane.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Moja Bajka sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Klimzy 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000695781.

Dane osobowe przez nas przetwarzane

Dane osobowe, które przetwarzamy konieczne są dla prawidłowego zawarcia i wykonania czy też świadczenia oferowanych przez nas usług. Zakres i okres przetwarzanych danych osobowych zależy od celu w jakim zostały zebrane. Inny zakres obejmuje np. kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego czy newsletter. Ponadto system komputerowy może rejestrować Państwa wizyty na stronach naszego serwisu i analizować takie dane jak numer IP, rodzaj systemu operacyjnego i użytej przeglądarki a także informacje o rozpoczęciu i zakończeniu danej sesji. Wasze dane osobowe mogą być także przetwarzane przez nas w związku z korzystaniem przez Państwo z usług serwisu Facebook i kontaktowanie się z nami za pośrednictwem naszego profilu w tym serwisie. Zakres regulacji prawnych przetwarzania przez Facebook mogą Państwo poznać tutaj [podlinkować: https://www.facebook.com/privacy/explanation].

Zaznaczamy, że podanie danych osobowych przez Państwo jest w pełni dobrowolne jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić wykonanie usługi.

W jaki sposób zbieramy i przetwarzamy dane?

Dane osobowe, które Państwo przekazują są wykorzystywane przede wszystkim do realizacji usług przez nas oferowanych na naszej stronie internetowej: www.moja-bajka.pl Waszych danych osobowych nie udostępniamy w żadnym celu nie związanym ściśle z prowadzoną przez nas działalnością i oferowanymi przez nas usługami. Podmioty trzecie nie uzyskują od nas Państwa danych za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem niniejszej strony mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Zwracamy szczególną wagę na kwestię profilowania i informujemy, iż w ramach profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych, przetwarzamy zasadniczo dane osobowe, które uprzednio podlegały pseudonimizacji, a w przypadku gdy pseudonimizacja jest niemożliwa wykorzystujemy wyłącznie dane typu: adres e-mail, IP lub cookies. Profilowanie ma na celu zaoferowanie Państwu usług zgodnych z Państwa preferencjami i zainteresowaniami oraz przedstawieniem oferty marketingowej do Państwa oczekiwań.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) przysługuje Państwu uprawnienie do dostępu do Waszych danych osobowych, zmiany, poprawienia oraz ich usunięcia. Realizacja tego prawa może nastąpić poprzez kontakt osobisty lub za pośrednictwem przesyłki listowej operatora pocztowego np. Poczty Polskiej lub poprzez adres e-mail: marketing@moja-bajka.pl . Ponadto:

  • Możecie Państwo żądać przekazania Waszych danych osobowych innemu administratorowi, wskazanemu przez Siebie.
  • Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Przysługuje także Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

Informacja o plikach cookies

Cookies, to niewielkie pliki (typu .txt) przesyłane przez serwer www i zapisywane na Państwa urządzeniu, za pomocą którego korzystacie z serwisów www. Cookies pozwalają jedynie serwerowi, który je wytworzył na odczyt informacji w nich zawartych. Stosowane są przeważnie na stronach www używających indeksowania (licznika) odwiedzin; sklepów internetowych; serwisów, w których konieczne jest logowanie a także podczas monitorowania aktywności osób korzystających aktualnie ze strony.

Możecie Państwo zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez naszą stronę lub przez jakikolwiek inny serwis www, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy metody zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach (kolejno: Chrome, Firefox, Opera i Internet Explorer):

  • https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  • https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Niezwłocznie po jej zmianie na niniejszej stronie zostanie umieszczony zaktualizowany tekst dokumentu.

Masz pytania ?

Jeżeli masz pytania odnośnie naszej oferty, lub chciałbyś uzyskać wycenę prosimy o kontakt telefoniczny pod numererm : 602 344 282 lub za pomocą formularza.